Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor gebruik van website

Welkom op onze website. Indien u deze website blijft bekijken en gebruiken, gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie tussen Lincoln & York Limited en u met betrekking tot deze website beheersen. Gebruik onze website niet indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden of een deel ervan. De term ‘Lincoln & York’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website met statutaire zetel Lincoln & York Limited, Kahawa House, Elsham Wold Industrial Estate, Nr. Brigg, North Lincolnshire DN20 0SP, Verenigd Koninkrijk. Ons bedrijf is ingeschreven bij het Engelse Companies House onder nummer 02892244. Ons btw-nummer is GB808 8499 78. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of lezer van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina’s van deze website is enkel bedoeld voor algemene informatie en gebruik. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  • De website gebruikt cookies om browservoorkeuren te bekijken. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over ons datamanagementbeleid.
  • Noch wij, noch derden bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie of materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten, voor zover maximaal toegestaan door de wet, nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of aan ons in licentie is gegeven. Dit materiaal omvat, doch is niet beperkt tot ontwerp, opmaak, look, uiterlijk en afbeeldingen. Reproductie is niet toegestaan, anders dan in overeenstemming met de copyrightverklaring die onderdeel is van deze algemene voorwaarden.
  • Alle handelsmerken gereproduceerd op deze website die geen eigendom zijn van, of in licentie gegeven zijn aan de ondernemer worden erkend op de website.
  • Onbevoegd gebruik van deze website kan leiden tot een vordering voor schadevergoeding en/of kan een strafbaar feit vormen.
  • Deze website kan van tijd tot tijd ook koppelingen naar andere websites bevatten. Deze koppelingen zijn bedoeld om u meer informatie te geven. Ze geven niet aan dat wij de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde website(s).
  • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit dit gebruik zijn onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.

Keep calm and drink coffee }